tel yuvalı

tel yuvalı İng. string-thru

Tellerin gövde içinden geçerek uçlarının gövdenin arkasında kaldığı gitar türü.


tel yuvalı için benzer kelimeler


tel yuvalı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'l', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
tel yuvalı kelimesinin tersten yazılışı ılavuy let diziliminde gösterilir.