tek yuvalı

tek yuvalı Fr. Uniloculaire

tek yuvalı için benzer kelimeler


tek yuvalı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'k', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
tek yuvalı kelimesinin tersten yazılışı ılavuy ket diziliminde gösterilir.