telif

telif Ar. te¢l³f

a. (te:lif) 1. esk. Uzlaştırma. 2. esk. Kitap yazma. 3. huk. Telif hakkı. 4. sf. Özgün bir biçimde oluşturulan: “Babamın gene o tarihte oynanan bir telif piyesi de o sahnede oynamıştı.” -H. F. Ozansoy.


telif için benzer kelimeler


telif, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'l', 'i', 'f', şeklindedir.
telif kelimesinin tersten yazılışı filet diziliminde gösterilir.