telif hakkı

telif hakkı

a. huk. Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi, telif, yazar hakkı, röyalti.


telif hakkı İng. copyright
telif hakkı İng. copyright

Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan ve yasalarla korunan mülkiyet hakkı.


telif hakkı İng. copyright, author's right

Bir kimsenin bir yapıt üzerinde hakkını sağlayan, onu maddeten ve manen koruyan sahiplik, (bk. yazış payı.)


telif hakkı için benzer kelimeler


telif hakkı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'l', 'i', 'f', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
telif hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah filet diziliminde gösterilir.