ağa hakkı

ağa hakkı Osm. Resm-i dönüm, resm-i zemin

bk. kulluk hakkı.


ağa hakkı için benzer kelimeler


ağa hakkı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'a', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
ağa hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah ağa diziliminde gösterilir.