tencere eğeği

tencere eğeği

Tencere tutağı.


tencere eğeği için benzer kelimeler


tencere eğeği, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'n', 'c', 'e', 'r', 'e', ' ', 'e', 'ğ', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
tencere eğeği kelimesinin tersten yazılışı iğeğe erecnet diziliminde gösterilir.