tendo yangısı

tendo yangısı İng. tendinitis

Tendoların ve tendo-kas bağlantılarının değişik nedenlere ilgili olarak yaralanması veya enfekte olması sonucu yangılanması, tendinitis, tendonitis, tenonitis, hlk. intişar.


tendo yangısı için benzer kelimeler


tendo yangısı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'n', 'd', 'o', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
tendo yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay odnet diziliminde gösterilir.