teneke mahalle

teneke mahalle İng. shanty town, slum

Kimi büyük kentlerde görülen, fiziksel ve toplumsal bakımlardan geri ve yoksul kesim, bk. bozulma bölgesi, gecekondu.


teneke mahalle için benzer kelimeler


teneke mahalle, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'n', 'e', 'k', 'e', ' ', 'm', 'a', 'h', 'a', 'l', 'l', 'e', şeklindedir.
teneke mahalle kelimesinin tersten yazılışı ellaham ekenet diziliminde gösterilir.