arkasından teneke çalmak

arkasından teneke çalmak

tenekeye sopa vb. ile vurarak giden bir kişiye hakaret etmek.


arkasından teneke çalmak için benzer kelimeler


arkasından teneke çalmak, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', 's', 'ı', 'n', 'd', 'a', 'n', ' ', 't', 'e', 'n', 'e', 'k', 'e', ' ', 'ç', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
arkasından teneke çalmak kelimesinin tersten yazılışı kamlaç ekenet nadnısakra diziliminde gösterilir.