teper

teper

1.İyi huylu. 2.Çaba, çalışkanlık. 3.Sakar, uğursuz, sataşkan (kimse). 4.Yüreklilik


teper

Onur, gurur.


teper

Güzel huy


teper için benzer kelimeler


teper, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'p', 'e', 'r', şeklindedir.
teper kelimesinin tersten yazılışı repet diziliminde gösterilir.