sakar teper

sakar teper

Pot kıran, patavatsız, densiz kimse.


sakar teper için benzer kelimeler


sakar teper, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'k', 'a', 'r', ' ', 't', 'e', 'p', 'e', 'r', şeklindedir.
sakar teper kelimesinin tersten yazılışı repet rakas diziliminde gösterilir.