teper aşağı

teper aşağı

Tepe üstü, baş aşağı.


teper aşağı için benzer kelimeler


teper aşağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'p', 'e', 'r', ' ', 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
teper aşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşa repet diziliminde gösterilir.