terebentin sakızı

terebentin sakızı İng. turpentine gum

Canlı çam ağaçlarından elde edilen alkol, eter, kloroform ve donar asetik asitte çözünebilen, yanıcı, yapışkan, reçine ve terebantin yağı karışımı, koyu ağdalı bir sıvı.


terebentin sakızı için benzer kelimeler


terebentin sakızı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'e', 'b', 'e', 'n', 't', 'i', 'n', ' ', 's', 'a', 'k', 'ı', 'z', 'ı', şeklindedir.
terebentin sakızı kelimesinin tersten yazılışı ızıkas nitneberet diziliminde gösterilir.