terki heybesi

terki heybesi

At eyerinin arkasına konulan heybe.


terki heybesi için benzer kelimeler


terki heybesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'k', 'i', ' ', 'h', 'e', 'y', 'b', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
terki heybesi kelimesinin tersten yazılışı isebyeh ikret diziliminde gösterilir.