terki bağı

terki bağı

Terki heybesini bağlayacak şerit ya da ip.


terki bağı

Terki heybesini bağlayacak yünden kuşak ya da ip


terki bağı için benzer kelimeler


terki bağı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'k', 'i', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
terki bağı kelimesinin tersten yazılışı ığab ikret diziliminde gösterilir.