terkib-i bent

terkib-i bent

bk. terci-i bent.


terkib-i bent için benzer kelimeler


terkib-i bent, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'k', 'i', 'b', '-', 'i', ' ', 'b', 'e', 'n', 't', şeklindedir.
terkib-i bent kelimesinin tersten yazılışı tneb i-bikret diziliminde gösterilir.