terkip

terkip, -bi Ar. terk³b

a. esk. 1. Birleşim, birleştirme, bir araya getirme. 2. db. Tamlama: Farsça manasız terkipler yapılıyor. 3. kim. Bileşim.


terkip için benzer kelimeler


terkip, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'k', 'i', 'p', şeklindedir.
terkip kelimesinin tersten yazılışı pikret diziliminde gösterilir.