terkip hatası

terkip hatası

bk. iktisadi çelişki


terkip hatası için benzer kelimeler


terkip hatası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'k', 'i', 'p', ' ', 'h', 'a', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
terkip hatası kelimesinin tersten yazılışı ısatah pikret diziliminde gösterilir.