alfa hatası

alfa hatası İng. alpha error

alfa hatası için benzer kelimeler


alfa hatası, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'f', 'a', ' ', 'h', 'a', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
alfa hatası kelimesinin tersten yazılışı ısatah afla diziliminde gösterilir.