termofilik anaerobik bozulma

termofilik anaerobik bozulma İng. thermophilic-anaerobic spoilage

Termofilik bir mikroorganizma olan Clostridium thermosacchareolyticum’un konserve gıdalarda anaerobik olarak oluşturduğu bozulma biçimi.


termofilik anaerobik bozulma için benzer kelimeler


termofilik anaerobik bozulma, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'm', 'o', 'f', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 'a', 'n', 'a', 'e', 'r', 'o', 'b', 'i', 'k', ' ', 'b', 'o', 'z', 'u', 'l', 'm', 'a', şeklindedir.
termofilik anaerobik bozulma kelimesinin tersten yazılışı amluzob kiboreana kilifomret diziliminde gösterilir.