ters yüz

ters yüz

zf. Gerisin geriye, ters yüzü.


ters yüz için benzer kelimeler


ters yüz, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 's', ' ', 'y', 'ü', 'z', şeklindedir.
ters yüz kelimesinin tersten yazılışı züy sret diziliminde gösterilir.