tetraetilkurşun

tetraetilkurşun İng. tetraethyl lead, tetraethylplumbane

Vuruntuyu engellemek için benzinin içine katılan, sağlığa zararlı, organometalik bir sıvı.


tetraetilkurşun, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 't', 'r', 'a', 'e', 't', 'i', 'l', 'k', 'u', 'r', 'ş', 'u', 'n', şeklindedir.
tetraetilkurşun kelimesinin tersten yazılışı nuşrukliteartet diziliminde gösterilir.