tetrahidrazolin

tetrahidrazolin İng. tetrahyrasoline

Yerel dekonjestan olarak kullanılan imidazolin türevi bir ilaç.


tetrahidrazolin, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 't', 'r', 'a', 'h', 'i', 'd', 'r', 'a', 'z', 'o', 'l', 'i', 'n', şeklindedir.
tetrahidrazolin kelimesinin tersten yazılışı nilozardihartet diziliminde gösterilir.