tıkız ölçevli uzay

tıkız ölçevli uzay İng. compactum (pl. compacta)

Tıkız ve ölçevlenebilir ilingesel uzay.


tıkız ölçevli uzay için benzer kelimeler


tıkız ölçevli uzay, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ı', 'k', 'ı', 'z', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'v', 'l', 'i', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', şeklindedir.
tıkız ölçevli uzay kelimesinin tersten yazılışı yazu ilveçlö zıkıt diziliminde gösterilir.