tıkız uzay

tıkız uzay İng. compact space

Tikizimsi Hausdorff uzayı,


tıkız uzay

bk. kompakt uzay.


tıkız uzay için benzer kelimeler


tıkız uzay, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ı', 'k', 'ı', 'z', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', şeklindedir.
tıkız uzay kelimesinin tersten yazılışı yazu zıkıt diziliminde gösterilir.