tiryaki koşusu

tiryaki koşusu

Ağır hareket, kaz yürüyüşü.


tiryaki koşusu için benzer kelimeler


tiryaki koşusu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'r', 'y', 'a', 'k', 'i', ' ', 'k', 'o', 'ş', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
tiryaki koşusu kelimesinin tersten yazılışı usuşok ikayrit diziliminde gösterilir.