tiyatro dönemi

tiyatro dönemi İng. theatre season

Tiyatro çalışmalarının başlangıcı olan eylül ile bitimi olan haziran ayları arasındaki süreyi içeren-dönem.


tiyatro dönemi İng. theatre season

Tiyatro çalışmalarının başlangıcı ile bitimi arasındaki süreyi kapsayan aylar. Genel olarak, yılın dokuzunca ya da onuncu ayında başlar; yeni yılın, beşinci ya da altıncı ayının sonunda biter.


tiyatro dönemi için benzer kelimeler


tiyatro dönemi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'y', 'a', 't', 'r', 'o', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
tiyatro dönemi kelimesinin tersten yazılışı imenöd ortayit diziliminde gösterilir.