tomalıç

tomalıç

Tümsek, tepe.


tomalıç

bk. domalıç.


tomalıç için benzer kelimeler


tomalıç, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'm', 'a', 'l', 'ı', 'ç', şeklindedir.
tomalıç kelimesinin tersten yazılışı çılamot diziliminde gösterilir.