toplumsal akışkanlık

toplumsal akışkanlık İng. social fluidity

Kişilerin oturma bölgeleriyle değişik özekler (örneğin oturma yerleriyle iş yerleri) arasında gidip gelmesi.


toplumsal akışkanlık için benzer kelimeler


toplumsal akışkanlık, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'p', 'l', 'u', 'm', 's', 'a', 'l', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'k', 'a', 'n', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
toplumsal akışkanlık kelimesinin tersten yazılışı kılnakşıka lasmulpot diziliminde gösterilir.