üstün akışkanlık

üstün akışkanlık İng. superfluidity

Çok düşük sıcaklıklarda, nicemsel sıfır noktası devinimi yüzünden katılaşamayan helyumun, iriölçekte gösterdiği olağandışı nicemsel özellikler.


üstün akışkanlık için benzer kelimeler


üstün akışkanlık, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 's', 't', 'ü', 'n', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'k', 'a', 'n', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
üstün akışkanlık kelimesinin tersten yazılışı kılnakşıka nütsü diziliminde gösterilir.