akışkanlık

akışkanlık, -ğı

a. 1. Akışkan olma durumu. 2. tic. Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü, likidite. 3. tic. Kolaylıkla paraya çevrilebilme özelliği fazla olan varlıklar, likidite.


akışkanlık İng. mobility

Mal ve üretim faktörlerinin dolaşımının serbestliği.


akışkanlık İng. fluidity

Kolayca akma özelliği.


akışkanlık

bk. koyuluk.


akışkanlık İng. viscosity

Akıcılık derecesi.


Akışkanlık Osm. Seyyaliyet

akışkanlık için benzer kelimeler


akışkanlık, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'k', 'a', 'n', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
akışkanlık kelimesinin tersten yazılışı kılnakşıka diziliminde gösterilir.