toplumsal katman

toplumsal katman

a. Toplumda türlü sebeplerle oluşan sınıf: “Köy tablosu, Sezai'yi asıl toplumsal katmanlar açısından ilgilendirmiş gibidir.” -S. İleri.


toplumsal katman İng. social stratum

Benzer iktisadi, sosyal ve kültürel konumlara sahip bireylerden oluşan, sınıf niteliği ve sınıf ayrımcılığı taşımayan toplumsal düzey.


toplumsal katman İng. social stratum

Bir toplumsal sınıfı oluşturan başlıca ekonomik kümeler.


toplumsal katman için benzer kelimeler


toplumsal katman, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'p', 'l', 'u', 'm', 's', 'a', 'l', ' ', 'k', 'a', 't', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
toplumsal katman kelimesinin tersten yazılışı namtak lasmulpot diziliminde gösterilir.