boynuzumsu katman

boynuzumsu katman İng. stratum corneum

anat. Derinin dışında yer alan çok katlı yassı keratinize epitelden oluşan katman, stratum korneum.


boynuzumsu katman için benzer kelimeler


boynuzumsu katman, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'y', 'n', 'u', 'z', 'u', 'm', 's', 'u', ' ', 'k', 'a', 't', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
boynuzumsu katman kelimesinin tersten yazılışı namtak usmuzunyob diziliminde gösterilir.