torbacıl bağırsak debesi

torbacıl bağırsak debesi Fr. Entéroscrotocèle

torbacıl bağırsak debesi için benzer kelimeler


torbacıl bağırsak debesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'r', 'b', 'a', 'c', 'ı', 'l', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 'd', 'e', 'b', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
torbacıl bağırsak debesi kelimesinin tersten yazılışı isebed kasrığab lıcabrot diziliminde gösterilir.