torpido bot

torpido bot İng. torpedo-boat

a. (torpi'dobot) den. Torpil atmaya yarar, küçük ve çok hızlı giden savaş gemisi, torpido.


torpido bot için benzer kelimeler


torpido bot, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'r', 'p', 'i', 'd', 'o', ' ', 'b', 'o', 't', şeklindedir.
torpido bot kelimesinin tersten yazılışı tob odiprot diziliminde gösterilir.