torpido

torpido İng. torpedo

a. (torpi'do) 1. Otomobillerde, içinde sürücü için gerekli şeylerin bulunduğu kapaklı küçük bölme, torpido gözü. 2. den. Torpido bot: “Torpido ile hücum edip de Frenk zırhlısını batıranlar içinde Ahmet de vardı.” -A. Gündüz. 3. den. Torpil.


torpido için benzer kelimeler


torpido, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'r', 'p', 'i', 'd', 'o', şeklindedir.
torpido kelimesinin tersten yazılışı odiprot diziliminde gösterilir.