trikloromelamin

trikloromelamin İng. trichloromelamine

Formülü NC(NHCl)NC(NHCl)NC(NHCl), doygun sulu çözeltisindeki pH değeri 4, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 160 °C olan, yangın tehlikesi bulunan, organik reaktif malzemelerle temasında ani olarak tutuşan, suda ve buzlu asetik asitde az çözünen, karbontetraklorür ve benzende çözünmeyen, sağlığa az zararlı, beyaz ince bir toz madde.


trikloromelamin, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'r', 'i', 'k', 'l', 'o', 'r', 'o', 'm', 'e', 'l', 'a', 'm', 'i', 'n', şeklindedir.
trikloromelamin kelimesinin tersten yazılışı nimalemorolkirt diziliminde gösterilir.