tuberkulum faringeum

tuberkulum faringeum Dgr. anat. tuberculum pharyngeum

anat. Ard kafa kemiğinin pars basilaris’inde tuberculum musculare’nin arkasında, insana ve etçillere özgü olan kabartı.


tuberkulum faringeum için benzer kelimeler


tuberkulum faringeum, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'u', 'b', 'e', 'r', 'k', 'u', 'l', 'u', 'm', ' ', 'f', 'a', 'r', 'i', 'n', 'g', 'e', 'u', 'm', şeklindedir.
tuberkulum faringeum kelimesinin tersten yazılışı muegniraf mulukrebut diziliminde gösterilir.