tuberositas teres minor

tuberositas teres minor İng. tuberositas teres minor

anat. Kol kemiğinin ön yüzündeki linea m. tricipitis’in üstündeki çok küçük çıkıntı.


tuberositas teres minor için benzer kelimeler


tuberositas teres minor, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'u', 'b', 'e', 'r', 'o', 's', 'i', 't', 'a', 's', ' ', 't', 'e', 'r', 'e', 's', ' ', 'm', 'i', 'n', 'o', 'r', şeklindedir.
tuberositas teres minor kelimesinin tersten yazılışı ronim seret satisorebut diziliminde gösterilir.