tüketimin rassal yürüyüşü

tüketimin rassal yürüyüşü İng. random walk of consumption

Sürekli gelir önsavını rasyonel beklentiler çerçevesinde ele alarak tüketimdeki değişmeleri öngörmenin mümkün olmadığını ve tüketimdeki değişmelerin yalnızca gelir ve servetteki beklenmeyen değişmelerden kaynaklandığını ileri süren ve Robert Hall tarafından ulaşılan sonuç.


tüketimin rassal yürüyüşü için benzer kelimeler


tüketimin rassal yürüyüşü, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'k', 'e', 't', 'i', 'm', 'i', 'n', ' ', 'r', 'a', 's', 's', 'a', 'l', ' ', 'y', 'ü', 'r', 'ü', 'y', 'ü', 'ş', 'ü', şeklindedir.
tüketimin rassal yürüyüşü kelimesinin tersten yazılışı üşüyürüy lassar nimiteküt diziliminde gösterilir.