rassal yürüyüş kuramı

rassal yürüyüş kuramı İng. random walk theory

Etkin bir piyasada, hisse senetleri fiyatlarındaki değişmenin birbirinden bağımsız ve aynı dağılıma sahip olduğu varsayımından hareketle hisse senetleri fiyatlarının geçmiş hareket veya eğilimlerininin gelecekteki fiyat öngörülerinde kullanılamayacağını ileri süren kuram.


rassal yürüyüş kuramı için benzer kelimeler


rassal yürüyüş kuramı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'a', 's', 's', 'a', 'l', ' ', 'y', 'ü', 'r', 'ü', 'y', 'ü', 'ş', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
rassal yürüyüş kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk şüyürüy lassar diziliminde gösterilir.