kontrol rassal değişkeni

kontrol rassal değişkeni İng. control variate

kontrol rassal değişkeni için benzer kelimeler


kontrol rassal değişkeni, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'n', 't', 'r', 'o', 'l', ' ', 'r', 'a', 's', 's', 'a', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
kontrol rassal değişkeni kelimesinin tersten yazılışı inekşiğed lassar lortnok diziliminde gösterilir.