kontrol değişkeni

kontrol değişkeni İng. control variable
kontrol değişkeni İng. CV

kontrol değişkeni için benzer kelimeler


kontrol değişkeni, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'n', 't', 'r', 'o', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
kontrol değişkeni kelimesinin tersten yazılışı inekşiğed lortnok diziliminde gösterilir.