türevin geometrik anlamı

türevin geometrik anlamı İng. geometric meaning of the derivative

(...)


türevin geometrik anlamı için benzer kelimeler


türevin geometrik anlamı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'r', 'e', 'v', 'i', 'n', ' ', 'g', 'e', 'o', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'a', 'n', 'l', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
türevin geometrik anlamı kelimesinin tersten yazılışı ımalna kirtemoeg niverüt diziliminde gösterilir.