ucar

ucar

Belirti, ipucu anlamına, “haber"le birlikte kullanılır: Haber ucar yok.


ucar

İpucu, belirti (haberle birlikte kullanılır).


ucar, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'c', 'a', 'r', şeklindedir.
ucar kelimesinin tersten yazılışı racu diziliminde gösterilir.