ucarramak

ucarramak

Üstünde çok durmak, kurcalamak: Bu sözü çok ucarrama.


ucarramak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'c', 'a', 'r', 'r', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ucarramak kelimesinin tersten yazılışı kamarracu diziliminde gösterilir.