uçuk basıncı

uçuk basıncı İng. vapor pressure

Belli sıcaklıkta, sıvı ya da kafasıyla dengede bulunan uçuğun gösterdiği basınç.


uçuk basıncı için benzer kelimeler


uçuk basıncı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'ç', 'u', 'k', ' ', 'b', 'a', 's', 'ı', 'n', 'c', 'ı', şeklindedir.
uçuk basıncı kelimesinin tersten yazılışı ıcnısab kuçu diziliminde gösterilir.