doygun uçuk

doygun uçuk İng. saturated vapour

Belli bir sıcaklıkta kendi sıvısı ile dengede bulunan uçuk.


doygun uçuk için benzer kelimeler


doygun uçuk, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'y', 'g', 'u', 'n', ' ', 'u', 'ç', 'u', 'k', şeklindedir.
doygun uçuk kelimesinin tersten yazılışı kuçu nugyod diziliminde gösterilir.