doygun buhar

doygun buhar İng. saturated vapor

Katı ya da sıvı evresiyle aynı sıcaklıkta devingen dengede bulunan buhar.


doygun buhar için benzer kelimeler


doygun buhar, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'y', 'g', 'u', 'n', ' ', 'b', 'u', 'h', 'a', 'r', şeklindedir.
doygun buhar kelimesinin tersten yazılışı rahub nugyod diziliminde gösterilir.