doygun

doygun

sf. Her türlü gereksinimini gidermiş, tatmin olmuş, müstağni.


doygun İng. saturated

Daha fazla çözünmüş madde içermesi mümkün olmayan.


Doygun İng. Saturated

doygun için benzer kelimeler


doygun, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'y', 'g', 'u', 'n', şeklindedir.
doygun kelimesinin tersten yazılışı nugyod diziliminde gösterilir.